ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ สวยใสแซ่บ ม.หอการค้าไทย around Bangkok

สำหรับการถ่ายภาพรับปริญญานอกสถานที่ต่างๆในกรุงเทพ
เนื่องจากบัณฑิตต้องการภาพความสวยงามของกรุงเทพ
ในมุมต่างๆไปอวดครอบครัวที่ฝรั่งเศ
รับถ่ายภาพรับปริญญา วันซ้อม วันจริง นอกรอบ
ประสบการณ์ถ่ายภาพมากกว่า 30 มหาวิทยาลัย
หากชอบโทนหวานๆ สีสันสดใส รีบจองคิวก่อนไม่ว่าง
ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนช่างภาพและลูกค้างานต่างๆ
https://lh3.googleusercontent.com/pm1yZrYPXsJaxn_pbTRlAZh0wXvRYnd93VqwGe5Tr8Gty_NIg0JmNrIFqZfGbX-jWw51_XLackFPXbd_hvC113-QaCptLwu7qb14URQRRaDaUqFehd0uBLtQK0jyB92aRTLSwYLU-04u1RVav3Zc-3YuTUpHaj3elnDOyyC71DK-IRPA1LW2CTOMJusXMjL3eEeg3L_VR3SkQMtvUuMAiZzKA8Uf-D8LcBrS-c_ncgmR3JCQX_HDVku9SZg8RRv5f2Z6svfHVHd74NjJRwJZ-Bj5lMS3pUtllFBhyw2o5MK9iNUiL_GHCNDI6nUXArBxFFbRcGtWyzjWFqW2IzeO1IPeOmmy7G45Ys86zoDzpIu5zJzmrC_4FfVidIS6VUBYOQqhUSVNKIG1p6CtgrgFfSRPo3My81t3bM2ywwPGeYi2LUh3jag3dd3-wZbInXu8dPmU17P-xJ8JRw39rAHMFWpRf_HMzLN92LOa4Bh30aFR2hhq61tVhbZhGqomvk2xrPD7T9OkfmbTPlQTQhm3yVOyqlT0C9M6eQxT-1YwJxTR2qYX0oQodZYRb951QrsblT99U2HsUyik8vznqHKrRel_d8qk74b8h4DQWPcQ5MI=w633-h948-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/gc-i8i9CNsArrq94vgYV7xzWssmh-9EY3UaQ2oroxIEchu2GDjxTFiZMg9XCXM6dMsTTnmxrTQEI8adjgMN94Dm6_fbH0AcnzedJuivFd6Yf1iKj_Albia0TrFi9I3m3dA9bIVqR96RNJMigBmPyjDcF5ds5-v0GRUDcaKymX9hTm864Ijh7eIx7CYy_DuZ1a79fFWTDeo-rWnA6EF2ZdJ28NJDCpIkUPV258L7kBu8t7zHzO2uF4LheczA7r5RGpzZ8v5Pn0PoxNKtgCO8YLfobJ7ceCj9kSxI-NG5rEfEeKfh_2KKUmBlAuwzaqQpHBWnMlvWFLtDxO1gbMV8px5AIprF7gV6kXfdBsCX2B1iTWCR6Sc5Hm1f9Gb0LG6C5umIBXxz3EcAH4Cq_hbLV7WTFq0X8Iy7TaCKacpdnwi5NpyctMkgFV8arwWkjLPPbwz7qM80nNZxjfvpMjIhC0A25hQBaJ5bQVi2FOKGGA5ojO76EfgkSYJqd1RLWwm_lBvy1DtiNq8ClF1_B_QQ-OGLcprq6mQ1hVZn5dpp3MhdFSChl6myf5tMBT0XNK-Hj-GAN6F6ychRi0YwCQWvwHSBomjYw_2MtZ_fHT8X8s3s=w628-h948-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/wwlcHtQ617w6HcEc2jAdKZyzdcItxiTOulqYS-Wz-OauGwexP9JUIntcOPmh2zekiF3cv7g6I2ANOdHsx1fdSwiIwzh18qZVGdXyaBZXCITtNEJtkjKHXNMO_zASyylslB3c0uwJNbBDnVLSpVeHVcnIQiTJ7MXHtNkYN-XYEAlzrcHrpuUSgDQSVW7xsFJ-G8_EzNea5mKa4AYKZPHHJqNFBCNJXU0O-Pk71yZTbqS-wet2pbJsnxZ6u59pMufUzO1vVzYA0yj2Tar68Pvb1IDMuq3-LHZnfATzOlAv84fM9m4rD9eAotyIsYWYwh3yEpH4biZ-y5x7Od_lct89bFT1yL5A-w_RxalJZJ_RZLklnOuF-12BUcHru5PPdYnymPKUGHamxv7DL1K_b5ryD5006OFamdnwBafasM0-v-fV_IvnhRYvaIwoF7qmy66MF2jLTk1EOeN5YWcbhkpJp3sy2EfO7zvpTa_QG9ahrkAQUV4TcPFOic1HrTyS1Qaqb2nOxI7fPPMxOwZzMyw6PDeeiymvhOBrPJaBA6OmiTs57_N83qEVvdMy0YybxRAYeFOljdkHkkuJJ9GKjMXYuO5Gc7CTigVLudCa4LItDI8=w633-h948-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/JaI2UFGxNBkatAKc6MdblaTOg5GP5nee8QXdbXOpl6Slm87iUEwjJ2BeeDvNJm9Z5QBy9Z7ptswpZVUKoLGPIeMZ6sMm3ncUipRGi3DB81Jutx2wwWr4v6LKg5vDiXjenp4lhA7O2KniBsyV143dsjyFe0IOQkE9H5w2zRVGuuUvW_GxqfpAzLwU_OrCdk3jR4_Z0w7-mZYUIKLUNBaWD3Sh7h9P1VZlerE8fr8HeU9zDGtb_h6zXatc1DjIrRZe-Y9QPhfHofmsmIV-qUHR59TPXpNlLthS7aBcgUa2ZZtt8At5Encp21Vf-_A71QkczHYmflbTKQb-xeWwVs0kvDd_N1ajvHVpqSfmj6mg9LNp3xsoxzwu9pB8S7tvWg7Yn87OnFqnLPJBPxZoP5mUAOghThYbP0BV1MYKR-AUkA9bdQNTc_RMGCTq3GhgYuNHgM-Bl5rqRQ_FbCWGhk-548xpgLEWj5OlaeHxOLQ5zwf_a06jM8x0mXYvneiFakN2peYlgxR-_Y2v-DZy_6sjbTYYE2XrGwbkGb0puqutd6xEN09XmrhtLv9BYvHHF7p6zgEMZ45YLKbnx-gRhGJA3HpsUZkRDsOzTlxwY0Lh630=w633-h948-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/kPTNguBOOIGuT2oSN_5TRb2zOSBUadzHmPaggyl3bxxfQnm5xhH_erA6Ty4pBc_4dEg-i4bZ1eKva6u5M9Qfqm8xD1hFmWYFxDmOgRs--YGrYhOBJoA09V3AN6Xmufotx8bTdtW2ppsOJ2U6EKVqKyt1vWB53qMnoGhP2Awvwm2E3A0xlvzZh3QCPgpgC7ukD7yStHK-dnCplbGnoVEC2CCoVfqsaLPX-i8Y3lNWEBgLZEj9o3ljou6D-dN6RRxx-pJYzWsh3N5ZmjweHXurMbar66lKwqi1CqZsKDF3NUGpcxuH-OjB-XZPRDxg-i30Q4DUeGI9BMkjq77bSv0ICuCQ1ZdlKlZcx7MidK7YyrPdJUNn3MXG13oWlyQjcGXZEQImM1Sr9WtkgLV2vBmSia-PlDbm2Kq3L1dP0SzMthhF01qzbV1FNlw70bXWkSOHaRSWRntDZdaBF8wLzxdVDB1ocmjHt0GJi0pG61uoRQfBO6PGTD4PYDP6h5bwCFBpgbRmq3vuBkhtVinf6qyPZCmgiV4jswwSR6NhfwZ4RnkhYfIXA9oER8uLDDIAEbPIOXgmwVohfptqJW9KBmSHSRI-4qqHelDnI-ILReTZCak=w1430-h947-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/l_HwgJHg1DkSksj7Bfa3_w1RI9k0ugYFO8Fzk3TmlztAF-ZPwUBT9-gieuyIz2U-gkBYe_AfQOtqmpVipDGY5SucQrc1Voko18FIpH6eFhtLPMYIPFRv402f06Haq1ywxLk_meZzC4UVYUGI_SU-YlwkoiSqsEjxkS-G3Iwz19OC5y8UcYRdrPwR3102_dT96ojImP-zqGZQlmHIVPp4DVA10atPviFFqTLkF699nFknubzZOdBots9LEltxWRQZnT4L-48seXpkswt783M5TSk768yWFvCEVaY0OwxGYUQPiWYbl0HYKKylTa07484WeYdn57luL2o7pjWfERWbe0wvgMYHwvLqL_-VV1zPpAIfG7d67OkjU4eCl4DHS0HclpNG-RiX7d4kIqnvfv5hoCSk_19ag7u8MKbeSzcBRQ0r_Q8RjTg1NqUQi7x9xz2MBN7K32taPcvMmvuBl9nqh703al3F4bUZseQI1hMatIz_-5gSDZRK9tbRK5X5JRCCnrLdLow0JQnFWA-wj_sKMUioXwBIiIJr0yzeR-4_43KS1v4bsfJ9SDJz-Xin1_ROsoCuZ93VUC2DKE-RW5ytO-HMQ25rEyCICQ4-_tHLxCg=w1419-h947-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/A_pLiQhhwYw9G2GLrT7ZpLN-U1wxQbcd2v6CN6UemGv96IEegoKc_gJW8KUCoXNX_rJtUmZZ82xU5rzx5KYwCF0FdEhNnuCAe6XfwW6IHZe1LuIr1aKqB-TPDTKDyQBiLCAQQWWXGmHvoMYIspaBKnrlDA8F9-ZWQZmlXbCNUunBw13rsU9tc8smAXdLPH8gWm68lc0tvzPXq_ePH0rHHvZPd78dC0jKP7PMl6z9GeJMaqRQEZoC4Q88kvUFox8P0LZaKEvxjBmhlA8nIdoK9lXI656Hh4n2j_Non7IZQfiXPDPHFqlvt7DK-DGPiNmnBASosWqHAcm8l_pej8I8w0BC64k_PUTC3fNecr6B8wP6eXUsZ82z1fg04mO9e-as6Mpb_YYZtUjrInh-ITLPZhHqlcU8DfMn0Zc89yy86P-lhxISU2F3low_z60xCFAl-AQREyd_lU190PHwABmLfTEhS8OhdYIxTQO6GPUb_QDp65V5V0XBqSW79jRmbdMaYHkn1ivSFblZndK5QnmBm-hBJHkTkDtSe9TSu1DUELH3OueRqbJHAnT-BCz-9eMWPtd_163MIlmRejE7Lx6Q0oOAY03ti-aJxrr7wdSVobs=w633-h948-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/HaFTSaSX_7ItLpFRXCY0rF5-SlS-lgxFX0w8A4Vhz0Po_a2wJ_27Lj5kG46pMioZ_gyVKpP2wzbapFlApMJ_I4UmL6unthwqYvVEhiUbIR6Bqe5XhkUI8qAHjFzZYueFvL7eJbah0wxJWg7dZs4Et2mj0JY_82_ZBEJNrc_oFyPCxQ1QpoYDkOlFIUSVtt5FoW4upuGHyakXFoXR4culzcH6bkGwi8xR3eAnWu1Fd0SimEDRjOo-iz8XGxCoQnDTiyT8-iPFHPnYMb5sdCfgvN7yy-YB1v1LzAYlMRKa6GBQ1q8d42JuNRXBjv1D09ZxqbYt5fvzxC9WHn_LXwpir0TfY35I1MAJI0jkpyrbPXFeqALH8E91rAS9VxisB-QdX47cokKwqRuU25Q2ZSU3lgiM1oX3ErixLXZFh_deFWqpWvDixjpES2bnI1lcrKQXqhyT4KZYNOepSE4aXV0HjhLiF3erNqFypA0SPKjxaEs9qfL-VVK444hUePAfGhezKCLawABSTs49KvFPt3OuMA9DC5FF3J3VAYqcfVS6sU65_B3_goFwqmT2EB-v0Rz2mdKYRADmgxGo97vyXOznPNlr_VbvzGpRo8_IOzUivss=w633-h948-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/_THZIXSeNmah9IRUEhBKiu18Xb8rAca4kF4okbthmE1UpMNhWWa_luaHw9vNaTCYuZFGVRHxFHET8IFCMdrta1Q5Gp87pTGNvciT9QWKW2cqmjx6gGdWATjgl-4Lq6gRPyW4BFgNE6iP33WKMe1grmEv2mQBoep5ATp2bU4xuvi2V8Feu1WlleHcn0Z40ULp5qj2ko4-0NoC_gYGpYBWylFfgPICPfJ2dxd6U4c4GzxvKfiJgTqNm4wI2ZskGtL07L9OT9fEh3gc2T9Z3UHJJ5VsfoOVQJuSWRjbgESh0hNzTsiXSJUlT0tIy-pzcIOM1v0KX4P_tFFrDBgaW7Q74b3jXkW243WhD2d0NQRF0e4uFIaQuJiDL7hixL226NtV_ya0m-5JGctOd_XlJLpsDRqRyn3_J6iTjaF5lyMfGSy3o1I85_uqkdv8mwRGdcPoScjGNMgd8JJgrPQPGc887tXJj5y2IvwDotz7SdDpHTqvh8WCLqVMcDLb-O48RWlSaV2VeUmR-INZG7kUNLKdVn-o8IcldNOMp50GZnseds4CEb7zuw07MNUrRSaZ1aMEskgWvYNGK51IQVG8zBWes1Z9t2fytdRsM6waP0LkREw=w633-h948-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/ZgwnDEo5qD9cbuI0kqK86-5HPlynEfh_Dj-tDEKqUis2lV2Zjk-lKCZHunCABfzHgykakxcqYMi-LlUoGX5NqWcgt6Yago6BsGSVBLT1Nd0-Fk-E392U62XS3z6Xlp4lSF24J9XPaYqsmW7f60n5W2cY7bEkxt6UI9--ZmjcKnHvXg5b_KRLRBdkbn55D6BaijNpi380BF1-F7UCJNBg_a074LfeROvroGpmWkilEPZ69PRDleyRnS95JktwyLv9loqvKv9vUpcY0iQKHYxpoURKBAkgBhxAqwAiq4KI_jkGzZwRPaVVhSnjX4u4e-roNG_i2ADQJ3YOzcKF0yIcdSXMbyxbTIxpqLPFOHlPqVMJq-g7RYLiC3Z7nV2qg-9zmDsnw_DgREzT-x71eTTDvozyWpkhxqv2Ktfi8tPJv-348nKbU950ganYaBoz8sec2k8u12B8HPHIzHz2RE2tkRm4K0nnPki3sfXbbxF1hDw4uYGIv8n5SYE_jRV73xJGLQsR67d5xk0fwpWnctzCjRSk30EFtozenIWT5f0xXyHO4hB-ELds6EP6mbIQ1r658VI_ppeDHIpl6xjLNX0rxPTcGOpIFSjSearD7R5jJgk=w1600-h900-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/NJB3oUpZAxrWwl539ZzQYJ0YrhRC8zMw4pVJ2aEE9xEGrU4a6V0f15FGUZB6n5UALXt210d8IR1cNETOFQbkjlzFGhI4EINJxkAKMOFIjRvaHdPC_pD-E2I2myveg_EOcm1Frpy1r5ZQNMexoPqaQCFDlF2ypmm5FzsyOLWoA5yb-bUBMCzLYBhxX3HKzSZNLoWPXvnilkvXionf4TWy9rzx6i3IiFKOKX-69AoKwQeLwF7OeGP7BypGnQRV5tWRceyCXd0SoEamaEsNqCvwzab2NYHeUsOWRVCTxmnucytL9-f6vLmg7Bk5s6HiTOGnF9DhAnKj14S1WhXEPJlwEsbmIFFmt-PFlLfZPnbrmZck5R-2lPlLLBkpF5CL4nINXsmM-_3Beav-_jyaoCsv03blaq8pLDCrY5SkMzIETTEOvIhRupI6E8bnRWL71DDeHyiR1ZLemvmCZIuRy7bcphe1GEgqiMXfNDOSGJadb0nPFIb1PXmxnudui5oxQu4eNCljgxZvINgiPYgdlNNk_Hza336BQk8bwCRVfI_hWbCIFl43ttJil_rlr8M4b6L9JCR8US9QbOR_mriGk_mH37c7-wzgsCWr7_HlboxkyHU=w1600-h900-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/AAvTrjfe5HMPl9xCzNhShxCkhgvvIQvyIRI63_ypn2uAHpqvu76ioxzWj2YGDKzUYZV0J1-tHf586TiRJUcZR7lt_mUfVgvc0nIUVXoGYzmXe7cZm5W2KnFFN6ARwLlXAr1cJQW-XZhetlT5iKm0ZFNT99Y_6VBYPTKKS0cMX2hoDRsBnXnjkyM3CHUylqQCYgEu-JyGQkkkI-1FFbxMgcv7pRj68SLnNkUMZHZSQ0tvwtIAkN2Tbc9h_b6-JY3XguhCfiLdZI_-R6tF5ryZAUi2_BDZiI6ytl3z_B7uBXU83wZUPybFo45atM8vL9nbgJSV-zUzVL78ATJzLDWDd2juQXTlTWxLBrxf7KYrHvi_IbRtbt3xhtVxoADB51N8U3KzsrVFJa0Q2SvXwKyThLi4TR-qHiiSlB0FTY9V1gF0wdsG-2S-MN-C_t-CtMB1kqSHlblJ1ZYm0b1zV-txvtWVD0g8q8MU49IbHUSh_yU2vS7AyD9e-U6Lu4X8vsnLapLc6MrpYzKIjenVaaPni7UDh4wvJJYP56_v25nBbnR0cGnb8Gn-5AdjhmysB0VAetdywDbXkBccHT83DnixN1vxU4nh_9LGovhkw8aczag=w628-h948-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/nbjJHWT8Y5ZQ1Cp30_e9IQMoCLvOES3_91EEAdYXnVhBURUjzWxDqqONxeU7AQmDuOUUEr1rmxXgo3nU7e9StWqeXsVPLXk0Jt7-1BDigdLJy_wJTD3_2cuaaZQ7ia3LlBI30R8GvLzX6DmwxRdHzpWljEp03PWcybR5N2Fr2V24GCLo_C7efGSPJ-p4RaSuPdg9hnIGD9baRSoFefU68_-xVCZSUjB6R8FrGpUvUdu1ft2_TcGlC4tKwYiPpj4SfjFFNuWZjQFiZ3wdG2O8OP1zDYx2YCI0ghTOCSknatCSl8HSaS9ft9IVtoHjZ1wSRgxzMvBXkWQuzB0EYYZLFFg5J3b3al1uFxbCxbA9qX9jD3fmSxjE1HVqbGi_xLgku15TvoHgvTuwLX6K9PNu76R5rj4go-1OKPcSWvWt8oa7l8gj_tO2iaMWhUkUONP74-V2PxCXqyX-wzoGhYIQiH5iM-t7Fyq1mSBdhx_qvnQAItsN_wHr5GZG_nHnGHzg05R5Mjihgm8NCQYyMkaPkgcTjsp-nVH86JZ5V-wXzk-nvpYMLzEBP8eNQSSC1lFyyX6-ZWl29qMSQQhvw2yF9RK0-NNRzTo3HH6Xvo9AFgk=w633-h948-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK
https://lh3.googleusercontent.com/Vslr6HPCVf1dOIr34QXyDLX9vg00M7rhv6LMnpcWKA0LJBOF0jzDugtZheLRW3qlWdrdkIkanK-sgMaQwkrFN3FOAz_S2sNAwM4mpubotrZCE2OqIEeOkdoz_94QNcLqt2ohuBc1cMNmbHR0MhTC3_AQ3KzPtPJfplYKkNWBGBZ4Vb4GKWrCW-jVD1SR9UC4wZgKOHWoQPiyWEBHVHjcaMnsD8dvOcXe1x6IJLYVM0ybtChoaVplHJZP9igbMBeKrIJQa_J44qqFCoH21N4-tkuy7_-r5aDQ9Q0DuLyuxciGc9aZ1X8M_-Bo9TQhTH9frejjVge4mhtb4-EYS3sTsx65TVH3vAjzZHUiW-fzKkO69mp3wmrP6Y6zgHYnLMHhkAHPO-p0Rde2Od1ZnRcEPcoDUfcCOPnKmxycMF1Q6wQRgj8yQGKPasLXbQSc10m12YO7vf-z_kLQ75JSkh2Zzh5qMSTlbigusoxPcgMxc-EL42ebrxDAQBPDC_sjg61rurnIynwNn-61ThzockWjxdzWST8UpNbCPWt_84wuDEixtuPrJceRXMW-AOXKxNv5aNzJFv_iNrbVWibpwtPGl4YVLSpLyN4pnMSufKY1TnA=w1600-h900-no
ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ รับปริญญา นอกรอบ แซ่บๆแนวๆ ม.หอการค้าไทย around BKK

Post a Comment

0 Comments

ดูผลงานเพิ่มเติม กด Load more ---^

2ZiNe Pictures (ทูซีเน)
หรือย่อว่า 2ZN บริการช่างถ่ายภาพ / ถ่ายวิดีโอ / โปรดัคชั่น / จัดหานักแสดง

Profiles

รับถ่ายภาพโปรไฟล์ (Profiles) ไว้ส่งแคสงานต่างๆ
ทั้งในและนอกสถานที่ ถ่ายภาพโปรไฟล์ฉากขาว
สำหรับน้องๆ หน้าใหม่ ที่ยังไม่มีรูปสวยๆไว้แคสงาน
สามารถใช้ส่งงานต่างๆ นางแบบ การแสดง ส่งโมเดลลิ่ง 


สถานที่ถ่ายภาพ สุขุมวิท 77 อ่อนนุช 37/1


pickadaily bangkok สุขุมวิท 77 อ่อนนุช 37/1 ใกล้ bts อ่อนนุช เรามีบริการทั้งฉาก outdoor นอกสถานที่ ฉากสระว่ายน้ำ ฉากหลังพื้นสีขาว ทุกฉาก ฟรี ไม่มีค่าสถานที่เพิ่มเติม ให้เลือกใช้งานตามความต้องการ หรือ ยกฉากและชุดไฟไปบริการถึงออฟฟิต บริษัท สถานที่ของลูกค้าก็ได้

 


MV&VIDEO

รับถ่ายทำตัดต่อ MV (music video) โฆษณา หนังสั้น ฯลฯ
สำหรับศิลปินที่งบการสร้างอาจจะยังไม่มากหรือลงทุนเอง
เป็นสื่อออนแอร์ออนไลน์ต่างๆ วิดีโอเนื่องในโอกาสพิเศษ
ถ่ายวิดีโอโปรโมทสินค้าและองค์กรต่างๆทางโซเชี่ยลมีเดีย

 

เบอร์ติดต่อ

Line MM.Terazzii  Tel. 086-1832451
IG : https://www.instagram.com/kkzilla
fanpage : https://www.facebook.com/2ZiNE
fanpage : https://www.facebook.com/tepictures