ตากล้อง ช่างภาพ รับถ่ายภาพ กีฬาสี เชียร์ลีด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (โรงเรียนอื่นก็รับครับ)

เป็นการถ่ายภาพกีฬาสีที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์แบบเต็มวัน
โดยเป็นการถ่ายภาพหมู่ บรรยากาศโดยรวมๆของคณะสีฟ้า
ทั้งเชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมเยอร์ นักกีฬา และ คณะเชียร์

รับเก็บภาพความประทับใจในงานโรงเรียน
และวันสำคัญของน้องๆ นักเรียน นักศึกษา

ครึ่งวัน 2,500
เต็มวัน 4,000

ติดต่อช่างภาพถ่ายภาพโปรไฟล์ (เต)
 
Line mm.terazzii  Tel. 086-1832451
IG: https://www.instagram.com/kkkzilla
fanpage: https://www.facebook.com/2ZiNE
 


อัสสัมชัญคอนแวนต์
 
https://lh3.googleusercontent.com/uHKXOAxUOHWPuVaCuMfxdNOiJ--5fSirpwZ1ZpF-B4wnBx4NMJ3HbvmSA4b4ANK5TAooOBwgyhUL4Hquu_sZmDWpGZYQWBMGdxX_Q104pFXgyZnE2r20urYUp7UssNbTFdFbWFd7O14H6zm55fnvzYXsYEqCBB8Ypxp9nojam9y2xJq6ssBocxzyb2k7tLbVSai1rNkannL9tlZfWXH7i5FY_RvIl9t6jrif8AfknsHbmrxArsxn-ieCm_t1C6jdKlb9XSNh94Vd8Xb8vXdCDsbGuI7qnh6DLEdMdJQFRDWhvQQhLfZb0oZ51ImStluhjI3V2JIxKV6CnQhWsbAwTxf9jdazvsA3pMXmY9d1QFujR12kSgh5yDjgxi4p618fuDixujekrpvx2WIEsEk04RrGcliHXm3Ex1TzugEFR2G6nnHvxenHvTGXilvLnO1MOBwk5sPBk6Gj81esEeqHraRkxsxVRIukei9FL3xIQ-xFkLHN9z_SmoD15ujmaBkdmZS9T1vKUlnWxPSe7Wo8LRya2sLwhqus90k7fbzV1dm5692W949c4HELcfqyUb4Hjf-tlAbL3P2VWemmd8njfxKzajS_ihe9aiZS3oj7R0ulrlb7clFtqPMrrgGRrOEk=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/4sQxYRPzWJyKlTv8TAR5KegRXb74LK4fOPh46ZIN_WtQUuUpDDYjOGN6wuESiE_q83KFMT7n0Ew8oxAIQrCm04U2bToRlyfQ4R0SUPWCBs9HnUh9weJJvbC5MCSSlI1cTXsIha6qVkDLNPOU356AzL8uefcnEW3B0kLhELIguNs4OR_jF-zGiYHxpmD6kpTAXDukAcA29juQl4FqxpQb7oNjNJKZu6COYrnZc6HGeZqZ0G-mImv8tCxLS3c5UDhtTBkOYsCX8Kl8BGIzvbzZp1ArCx6vHo_5NPTZFpNxr9_JiuGCWNRDx5VIAhqYadbmtGl0MPEREXCgdghJV64fuXQ-aBp7_RYlUMKSDNTv8oNYKM0sD0lUlWy8Ejsl35YGKobx_592WlAw33clbdgQ4HHsxbX-WjEPfTeZs0Uft7o9f7zr2BteKpvtp7iOovdtpgL0HEuddqQK3Bhngu0rFk29ikUuxhXuN-Z_egYDxOUeCDEzya0ZI8tre_5z12ot8e9Ka2pQHKJsRx7Wjzcd7bsA1UamZUX8RpZIfyFnzJfQWlW-XKfHVnpRjWdgzRVrfBGIhupjyFgJQe1tJWkvBIVfka6_P1vKb0k2iLj8s7dXNH7s4ilj-sUX0k_KQsBY=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/SZ_Qg_dyHKLfIwLSwbymYjIi4OKEOH4qRhpFWirw9nPt2ykEHfdOwiHjcJIxXYpwYduBSCpYEftRtjR15XzdmCr2a9I06CvFOneccOSLGzFwsLuvi-IrhQHf2QVXoByqLlzQspZLVxNbk-FADfKAh3ar7nVddNJtUeNzOo6whlaFYe0KvTlwASGPFAD3sMDFxgt8zC6SCUMLOoeW1oLSvOod69CHJoB7m4S71WIRsDfxzTM4JXDEZntA8NrbRHixzpTWm5GsIeik0wLFRzm_7kSC-Ue8CUzBYYZAxOq5dzAMv_OdA0fD5I-94-GV9FjcRVnqqtHlqjf2V3IRn_enubRANzPcRqvZzBJa__kUgTbUViVkoZ4_TzbNCoHhyfxd5Y_DEnOfC1iLMD9Jgp38QOWBT3QNAnKyBV09u2rULVMUXkP8HBzAO2vBvogCLW3XFxbJgsBiLrSqh6mCAXHKkqukVDxH-4efBptW1gtKx8m_PGje4kV8zXr3zkukvUO85DNGz0Cw2_2r12mLDPxiFhvYp1URvx6PfhkFfQxE0sYSsmA4FRC1VkVH6lQqq-d0hpvW-ll389IjB90d0XJ_NB2n13LaOVeuYQHvtPa9Mch3Z7RY9Q9a3wNTNjvQ7rUN=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/8ymJOib6o-gKhjnti-RLUagj4GZzUBzaIu_mSAbgte-CrpoXDCa8KXlGk3FoMKGhc1HXb_Aqvw7jQX73mkXVLk8bwmy4XqlEP2kjuy8sXezaH_DFH5c3WCn0R6ySHv00HBdy3nVpxVpPY9u0hYlL1RZ019J-hUw7FMUc6R00jr_4bSJXguJy_-S6HOTvwQPkaqocpF8_sXbVSpB0GkpDkna5fFgMuuiiuF6k0OXlDgAp0uFLgDOlSUeBHOq6LtIGWvLxG2qO4xfKg7CZWfYPo788cK8JVPqZlawCj-4D3wkM7GgEo08g6UgR3PmC3X4JrRikj71LKEVsOOe5cPq_IwyK_rg5qkOtJNG_50yBZInzbEbcIBpfs3tQOQ6e2uJq-HDz7ui1LPgZ0liRMq010oH2BzAT1psc2BHzGsC0dnbtcXJWf5cjQzYdDCD3tb4ajVK2pSDp4cJomfk1qY1hnWQ9yjnfP7Yfhilrc8dG7-7Ecn2YgGCqx26VsI1OAikO0ZfTCqZfjoQiL5HOoXiT0vSiruRFz4c_H3dxqEiDC6xEM3QC3ICmpJePbrTjWmYuRkwrJtVaZ3_BSBcbaeCC3d5yC7A38qkt2tdtZNMNxr2qCWwWx4TNyupR8zy-GPwb=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/IRL3JrJqhjgo1Ip4YU1f8eLi3OjP3xgexaX6uq6zl0jSLtalLlm0uIOaw2vtXfMf2pm8nT03trRpgFrRnJ-RXS8V5j_weBbNuVuwG2F2THFnZz10FmpFNcFY5aItjsYvOxFamDunl7X8FMHBUZEQhnPAW4LG6ynWFaFOgAxz4UxSWKIdVhD34BVZ3w7hrXwPiDDCkETveNJ0Q91iM11PxoEg-Vpr4S6Dk4KA9bFhUVyZ8RuklicsFTQS_LP1_K3LZt2-gPzF59MzkQmeLWnkid5WID2SginHQeiVJkNL8PNMcBRxkR4ECU4U-vRmyagjKo0iPbEZnuAcSfZkDERQJT0DjngJvMYP56lgn7P5UwFp0fY98RuyJI3T3S_UOkXXpIBpM-jU1v6wBlM6AichvUoUX7V8JwqQoW0zExTCs_bQ-JTzejsLtaMCbc2_JsAJ5bNFn9v96baVMoxuI-jM7NejSemlLJkwicWSmSvGsPN8Q7ZxmdESF4CzlMTthuYhPCvUyPS_a0XZzrnhsK8hbyVcEnzURVO_ctzp93Mf5CBbH9XsrruFySZR0_a282j-w0euyHNQ23eXWGRdiaNtziaP8_HkeQpWHir4sCs_G1RmTkxXIFnXQqnmGkCqu5zs=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/nNtdcLFpwt1bLw74jB-3dCff_9Z0HapOnwrpuLICCrp-0_qpoj6NGg7D6v8gWkzIH8kk3fNqZeoZsb9EjPJmsRTY39ezHniT27nWPtzMSsD9vjbss4IXxdjI4TEafbm7T_tg1A90gfIsDCFfycT_Mrq9VJsEDGzMl3sboqHnWdcPdhtaaHpaiE7_-PC2RELiJiAOoRSVFVVVm50BLAqucXbLWPXAzGNrms6qNm9gjqRvVSsWxnPhN7UWRCnF2QOZN_ln3t06PV4uxHDCAWOOZW7rHmB9ikb_-yGMqIY21qSVvNhA_JDs3S_1562_WuxVjFDQVNqAac6_knlTspw7o3Yi9wZxhq4GWePXYEcp3RIX8T87DxGJSih-OfJy0Vinqjn_l4lNOf-Lis74LNltG1JYCIAZ6YCDppaPBsRxj_7B9jGgKA8Z4CnS_b7qAP7v0uJjE9LTDNqPmDzS-93FGnNsM1fapcrXSIMLYiJziGkxQhrrRiQRNn9KOEhfzJQLhXskumC2KD7PP_q3pDRllxp5E0-OeeIdk5ZOw-khb2c-AvEnlQRozBK8lgO7lz3DNB4Jcg0NPnQsS5xxiy_mUwMawTxWwLyzuBwJvQXkCwdId-Mwc1Rkd0f0503n7NDZ=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/BeMx1bmklsv4iuPZVhPNtWR1K-q2-LHdja_zeZ902vrqnMMEH1kYBRLF29s8aA5RXSTQpgtNENsWw4UnRHUi2kVk0hxAEglB38CyZp2uMhm7I-dVGp3TPxgjTwUti_X8c3nqWFmUzQMrywlN3rnqPffQ9o5ZW_zM5ienDxFRWfiUKsmVR9QUYGpP5zxQbrssZldKHxkfmrXhn9Gkp3InTZXhIE845sWsXntJ7c9a4qOhc5Az-CnG6eLdVG2unYTzh2Xtqyqbp3q0U1JFA4FiIPUyAa0vaFK4VMzRPksyLxg3p1Pf4EN3Nx3SP8FW7l28GePC9tkjhap9Bbh0TNK3U2YrQZLpDfR7Q2ZQlTiLWhBC1bhlqeMlwgODFy0rh9DtrLkB3QNCxEbcV02HGGXLDbE8TSli8rnfkExeKav-OitjahZAmYNKbY6bcyiwz8HxYqNCqZEBC1jbEIFN9-li6XLrBohhZkD87fzKdIJsBQi1Q-zkF4_5gl91rjvhMjVVlc2mjzRt3VIFPMfpQhgB6C31b1-Iz7f4eb5iEV5HC8jlKdxc7Jwp0JqN00RoI00tRft9Fcj0YwkeTGJXAEedhF4FmmKpwLqjdviFDdXClMIyKQAQJ6YAbbhKfOyWZUKf=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/r6S4hWNFHEMBDwtB7AiBt4SufP33IvXfIMirfhsyvnysQJgv-DEx1c2duoRpyvw0HTKAYozWcBMhdTlTHlCyoy7CAJzbV-pWH1XzLNLTh2HMduuv-xFQRYJ1MB22SUzChAYaWX48ncFEVTQc_J0ft7fwU726BKzVdTANDLLLTBIpib3sfIf884ZTWqr7LtQet3RJvOMPdl3ScQdmtaEgDKGjjnJm-5ydBs7d_-pveazPlU0VVidkOu51eaQuG4U9GnyCoYJp1tzfUjPzAWg7wgcHDtSjyHxYFHvzMNCkoqezO2WL-Ho3tCpxa_dR0-vcbMjuB2OQ0qpyvp8qECa3zhUZjVjnf06Z0KY4Brlj7Ju0PhzCDApNImJMPEV8WNraGVZvjQKxLDsoJy85PAOe3hiLZT_3NdA88SFktqdfUW32JGhJI82txlDNp_Aah0RwiqrsjRlCgCsrT2kmWJfwhqBfsae8miRRtdDtBEbDwVEeGn9zxCViUfgZEtVM0XtMRNdkX-6faqc9t2QWUIsCTl9om_NK-mIXtnEAzochsb3rG_VBVSuhK4s6PPIbBvaNrMm3bklXBhKDoQAcndbhQey2FgEGvgM3Va1Bke_69Xq2Mc-YpmJXFKnFiDJrUBzm=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/fcnH2sP0R2EJ2RO0VH2ELd15SFcn54Hw49g2eQ5IdJkwMnzJSRNi9-8WGLxO5wtbmhGcmjVE1eIXWAHh42W4SH0awo063fHik7iUGotWThUKDbVCohvdSOjuhHR-8CnxF7utTOprevBHZq4tOgTyxB3i8bD1ru0OjjhFOjncXdb33IZBiFb6ahzzP9b_VSA1q5SMgC7K_tRZBhPfDm9WwIoxg0vxma1ilNHbC1QoQrDQQ4JCm6K50cqkeLt4XCVNmjAS5Zg-qwf1LVXj2cdGG3LIE3zsoEMJJ5npVdcUi8pFlLGkIAKrP2oc3APaoyFB5r0OvDiefZIOXa9wqW1ZmpG6H_CLXyny1jCoqFkHCN-NuMNGrKYvr5PF1g-8ftadiKRGsA1FoDUF9JKlVgujgBAQjO89ulaT8Wc0ZdVumI1xJb41DpfksizgwUUNbBvLtxJeWuN7kA_vhCGwGaLCMoP_RETe_xYx74cpRTOX3-bsQPe6Fc_W7U_kpVCptPFGf5JsnyOuuxUDs3xfFbEaO0Ym54ew6mVbtXXkZSxL3SYD-JWevk8h56CWvEcVxmZ0DyRG1qXO2qI7XV-lAR3kPgsJtlnvjuCNFOoztknFAOYackrsSukocu7qP12DFKk0=w437-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/J29DKTWsg9qDS_NlFTV2QvUTKHyutV7smcfEBQmP9t8wA8TAw4TLH_Nd1Lb8y99GNQwQ5XK7mOcLLpKj5ru3pwzzTfjv5udSr_WBjQt7zdQ-H2Er9wBQ26Z6mhpcy__hIGEBeWlkAnMpXXEKuIvAXIJcW0teuDPcN1qRez_dnCqkT-J3pfP99fODusEsyrAeHF-3PB2POzZTWtXBHLrbk_Z0JVdUXnxNf6s86uRn6xabnBNUpQ1az7ctH-m0OoINGChV2I8S1D7WVsrQ7WpKUfGfZ91XKhVFH6qQrI5GAvuCyIL08i0K90IlFWKqZm32cQJZaZyxG38ZivpTl9PhMX7Bgyu_j5GGn1g-vCRDeOZvFD3RdSpYDKNERSTLip65ERJIcwH3xJF8J9-VnvRG6g1cKLTsrcH4NzpX6wHGT01GfbfbBNz1phe77UDi4e8LlyFpHyrqVPu9C2ga36-v28mP85NX931uWoWOybHDm4KSZRpEZaBLuUEbkSwDdttqZBuMvn5oBS8FQwEFP-37a5x3VhvZbjaebINx2DIex3uBYq0gxA7LuNSMkTDWf6aniJR1if6y4SDesSudvyD5TXStCfmDXzVVM0lCLHdKZLSpiEJtacUSkaVh9cvu09Ts=w849-h567-no

https://lh3.googleusercontent.com/tNn9btKiYkHP8dIYZRZ-nrazKoO7hU7u9dcIPslX3Xg1HdcHBCx_K7DJSgEUJPhd7VirvyE3DhiMNLYHwOSzGmbX0hSukSpCsVUnEE39uczCcv3m0HenMRR-AQK9XtQajJtf5dTAuZeyDyzgELVay0cMwEg7TFrUmb8QaI2Tq9hZfLVpJmOPzk8cpdVy4gXzmk_X1zyxhqUVLc1IqbJ5JQOSdHSU4OJT_t5qGplOBnY54Z_ekk3bLp-beT8K4TALezs52_tLZYZLxhO4BuAjK8T3ekuYipZdlQ8RvK0dhRRDxlC-l8M-dsvIcmej-a6lpSugaEAm1Zh7UerKSbT4H56733UFy4YzPh3g0uLoHcxTiCQgLtpFPamh-f9qqQRGVGRXjxVXfKo0Sq_DBjh_Y3TOK2UEckj3s13_MaT16Py61704708kF2yz5fgLtVgVmLn62GGNl6I4xE-xuI5uB-IM3JuGVm1_DPdpPAcDrKUXvE3GoLMPvvg4xvKf8jUI6uYjOCgXFxpHKZpS_EwdeSGolIw5JdHu5VxqGMxp3ICircIV_2c4InuHy4vJjbNHUoyvr0X_16DMQAre5DpjT-Jph0WTa0Je_4RScAHskfg0UbcEd9XvW4vhw2sHcdnd=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/mfKtOWISfABJi9lk5ZdVsySOoFEqRj8mpE6R8cOtR62CxRAowLr2PuC1nyyNtWu1yeJy7pMhACLCDGNdsBVLTko2_ja0rXl8_x1zsqynfbM8VJexd9ECRne4ow3SPn9LvDGI9Scleq6JfEi9jGfia0QvsV3os4GAvYqubXm_OLnktj5MNEr06YlAuIxD1EcnzEYEBvRdFmBKCNVq2rRvFxbnV-wd3931gRjNZzk-lGb2dqrIks6yQV1wW6rrecPHfxgSq4XAUbIZVRjgHZ4LMX8es8HxUa2SDonqiX10735wep0bq_U-_HEt5veiNsIZlqxxyPLTh48HwAWphXr7dih0wpiklkB71lS4F6bIZSr_dKrFBpDZb7ef7S79cEsSqdoI3sfhj0fS5MptwHxMIRGHiFb78n9Q92pfU_oFXjM2KKBJl1QE9M9HO62Wg2d-wWZp-cF0-P4dAYTpvTiu6RgxGCFJh67IUD0Wck_tIHAqHz4oxB7JVjACXE0Cr611M7B4rI6Pldw1zGf0kLr9sRZKsgkqNpPPu2B4bmET0A9jzao9ouU8PhX6WzunZnASpVUSoHzpBJ71vyVmiB-AFneeDOqr4Mi68JeeAO9WqaTripnk30uOcm-WaFSqaq09=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/ViY2RKmIPY5mrU864-6aDdnuwIr50UgFAUTkMBU9DP5yIT5uTDUUiz_vq5Cjxdn4EHIvli5Q9DqEyo6WZAIvd0wXqNdozeDi5FA_VrnpbDPPlY7_ctX1VkjisLUz7y7MIWAiinISwAPEv027OyZ7O50oxTuMBsq8PhIIrPu7FyghSfwJzWOS2Hdvn3ObLaRHjSamXlIsCbvqpkJY0z5uLPDbh31t1bGF7XFG3eJIPuwuxSwUN4uQlcVCth56F6RjczliGLMlWenbTUxbthrj9wS1ZkwphnXK1Ia1vqNyFepUj6nsJXjF91lnplvQCF3zIWJaZg-HkWhgGnrpgr6PpcqootVowmEGslr1h2CxXJpxU2268vBYs1KMPLz7wFJlAkdLiRVnoFVr0qS1N0gDQgo2atcVnRf70a9x9-YiJ6Aplyx4p68zmD2ufJQSRvWrX6uS_rJUXqJy6Iq1OVmGZw0W13-3Y3652wX2HAqBB74LXIVCq3Ijhjh82Sb55W-_AzVmyhuA5qTsyMWgU2OJegUWI-TBrhqvlCGIZpNs4m5A3JYmucoIY3uIxrLt8gJBThs3QTMdRJ_mW95fpf4cDTIpgK_po3KBp6iDeT6gdOyvfvCeu65TEmGu-r1bWdle=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/tBMqFCSaKDyNeI9w3KAUTPaPMWoC0Z_NF_NC9Gl_dCsSJ29fCXSFCPMcEfAxDe9Bw8-ymx2PGOXrGxyWtl5MKUf05j2jO3dgkqVUaoU5F8MwOBlCWcN1lHUoDMhy7FtFUbTsMK-n3ijuxurbexQD6pVDmtvcEom0vxef0HaHTgMaqOB6wrwdVSbNepyb5ATxpMvd3I6kxD6Emrgyy3i0wbOpHyaLo-X1iEH5r481o03A-VoG3plHC3DvQoF7NIVqb8VYmbXapA2KFzHgDlQMsr9ZkTzvjxJtp0AYMPns-JPfCeYIjkFFws99X3dc22aqzflvkXbgdXLhwXgLt4wvhCCOEHWaEvEmzTFwrrGD0NM89pUiyCMThwnIASXfoZbRGyuMudZntEPvFZnlOAcgRug0CpIEzrAvCDFYs9igp5PA7zNBs5CvkWGNWbro5bX6iAdu9ggIOThlAUalWWKiiVSO41mEvk648010bl1M7s_2LVvNPzgN8PtFRx_NUvlvhe4knr-nyDKEdg7De48uDsdPg2TrwABMt3y85QCk6z1dupqC7lGO-yASCByKWCpT1nIhhdb595sjkHzXdzhwxUd7Jf-85Iulk-AuVH-gu4Bzf7UE1cTU-pKOZQEMrhU1=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/xH0UNtdlfHh5MNzePlFHCAqcDJN3eOZ22jnyIfkksP5qgflcbIWUoqklcaa2dtK-iBYHzY7A74FgsN0O7y5ckpomxPocvagUpnzQ3_xu63gMMMBnl-kV_darAlbSbD6tnVekOJKrylLa1kV55lcTmVqJTXiKQ_B4MlQa79D8tzZxJhK8Ok8HUBSqj5psLB_sCrJcCZMkJbX5GxFJ46dL7cBUD1aD7F-jJ4nZGHarp8yubK9eWccOSClr1ryAim3CpRNwAaXTC_7fAjm-Nxd2N-2J-lq8pWFhNdPzjvK0Lycyyhhzx5NUyH-3q8Rk5O1UIgDccebslz338cMS0dsRwR-S5JjCb23yXpQlFvvXviiA5Kr7gBqv9QKwK18bJhzRpYjToif4ITvh1pSXmnykeYklzk6g0cHpXzDR--_CBBe6FwDBM3ug10U2o8ndxH6xVnFoyRR1YqH7_R3nLJitDUcm692s7015Uloqkoto87n_Q2NcIVsJUBSeSSK6t4SiE9cCUWjJJAUkD1lgwuLUM-RnXhkIBtqXbJ0ROT0cACyeeegVTrpxJTLunqCT9NhwRhEiIzJjjtclAN6nVbExYyZk9zk3xiefA4x9Cr3VtIqjWPKwYITFU2edq4iCMjqj=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/OasNlAIqQRAU8lxtDNIZ9KuoIFr5vI3P9rpQMNhfJwvydE3if6qA0q5bTqmqLm71lU51dqFy08_XPntUZL7RY3hWAjPL1jdsdO11yuZmDfn6iadG1KwkwCjF7gZcCzM8ELtb_s0n-iIoDWHs3Tw-CUcZsAIjRwRY_atxiRBT0De3uLdaeXiUeQpDVsETv2R0GuYaPpghUMjP717u4FWgt5ioM7PRp8XVDbcIxMMr5p8JZpgp-T5D0_7RjTQnTUFEduMJAiqCvLURx8XnKtYivCZe-T5_4Uvr_EHyI-AOdTp0hRLe-0aWmYM5mT_4n7f-Wm7x8GkNmP0t48jc2_KdPwWgysMgUgijWh-OxFJgC_mOnqBY5uxYeDk8YLvOOm4ojEkfFda1qaBnmuKojdl8gns5jmjnsjrXCY8DcejFIc3grnit6HGqXZFBqwwthvFcuTDH2QNdV7WC_KpYEtH2n9MLAfuZHvgz6pxtb6josjHKzG8ZHJRju2pwjWxv8Q2_xaYSDp6jWcpM6RyFgaFexvfp6zzkT_2BccI6tVQKQCLe8voqTdFI30Jg0FBJHRi10t7ZbQvzL9qKTvvCmwczvnpSxbvf5CO62cLYn3GOZfK3mbNhoFhclymr09L3uK0H=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/B9jwwMXVIuPsASTy3Z_F7kEt9EUOeBEhi69VuItHbJgVUuwoOGvrdQmPzgaoMWI7mox8y0pzhGNfyWKaOX444JR9z4kJtcuHZtiyUWYa_CuT2vOwiZqzzdxnly34seKR_SALRLwcSDmMclFZDhBLVM1AUhSXSMWTIA_vS6LQ35TdZ4vxyZ0lil7vH8cNoxBicPRtVEFXtpYUaBJs_jzDOYgBwL0cyImMhjORxX1xPsxM1fTE3n1rAKLJzqx8R4HHAmgx2Cd3Pvwj-xYle4cMscXkC5yMOUiCQGt3FCjbHtYoDWaC4MiUY1UXACaEBFrLBBY2GGxY2jQwCck9Nn6eQNpfFwNBOzu5cGQQpf9WDUSfFYDR1-wDNmJQHPQD8UtQ8w63yKfaq_TTXwIUR5tiiyKtkH83bWL1Z31p4ybMLTE8aICgqSWtMg3Hwxf5w4uvjHQnIV3g7BiqTevEZO-fAV4rDvLsYuAqJOsBHhReY4GqwJf1A-72Yed9ICpwqb9f9yYJYmj4kLpRkOH4m8onJQt9VuxF_T6rC6VlVNpf4ouKTGmcdtSDGbuF6Io5mGsW75FhSkeFFQdc7eP2esLHs82EnuXzO20uDTOk0awGyTAqYh6bP59nTFhv225ZCnzJ=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/TEdwHYCXt4aH4IRnB6cjWLG_xGrXnRhVo06UmA9aENC1aIlHsUEiitOJ1OjKGY3VtZBwcgGNBdK3YafdAyvrBgLLxCw_JivIoTzf0jesQuVArZGfqfiuhRYYFof6QGHbVrUYCb7-XIbL76aFfiLVfnK1DfPGRnMrDHsJt22B3IJWbbUyu2vYxCsa0D4QPqqWecVWtmDLqUg7iHdBSpqW7h5cK476s-mUsvlQZuNHPa7y4u641MV1nT16uLH5L0kBRB30F1GJI1tXea6VK-Xmp-og2rFjzKX9uDTGtiwaICDz172BFuPuDTdibgJSNE-SgWfV3zxphRokO5FV05ER7-rGcIPQf0Ty4WeAFV2ZIQaVIM7eGqc73FT66qkyLkz6o_HFyKufNdz-LFLrcIZIGT7cXQXNbaLKdNGCYNwzvYer6YRsVwpZGa7EyDTz2Fx46Kq0pP9O_1WODUJJrEV7EbRIChwekHlccJyUv1yZdtw7iZrKWPpuip8iuPgQRzQfFOQwoKNie17RMG6SzAoSZBrl8w2-K3M7ize1owQ6Csjo7wT9yg0Texv9vORk_q-yI2nlK9gkURMOo7vmTAA8jXbOmdKYEs4QLOi3wWd9gd83nOk_2IrYnhw92u_ncYK9=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/XKOsUnhOaCS9eGW5oopI8iOZNrnJwAz71d_nlPtFFa8ZdJQEf8FrT6b0TTeGTeRz8rL3c_krRhnX_4IVcbsG6D-P7_5h7zqcuEHzWNPOKTNMdY_O5ZtE9zvUTQ0-DgAV_Ae5sILWx9hRPMVVpdB6hbDMs2YsUff3L40mhPFK8OfsX-oPXr7p2_5e3rqlEIxDs-s0pYyfh_i1gfpG_qzQ-M-qCuhrkXqZECybqB6UUc1I88Sr1DdTqSMNqpLL8kSAiRVILD9L_BrpEuJ7tob9RZBl0aZmBsxZsNBzmoca6Zd2XgleRN8GskwGFjQyfsDrNTjPs8qEfmgHZJv81FeEoJvqWeS2br5VSfdcwff09VPeYuoAoVoulwmPN0cI98LMGkyJBbyCz4HnZFrwF4VA_kDfCuh9ATTEsyau3u4rVN-W4NYeQbT85QAaf4Cj8r5eVfplnZF5wR3cbYvX09g3BtmvdHk4iptOvbGHEgo2-BZwp-wmbbgkLBTRg8xw2Zn2ucD3ybTSiLhmRrJd7XW_lhmuamnibJ8L1GB2vak_2AOXOpXyXfgH9uONNTUdlOlSdrkYtvPArT5kUzEmEkn-F6A8GXZrwgRsaiL_EBeX2GMrtXq_XTbMPrk1mTJp0bTn=w980-h654-no

https://lh3.googleusercontent.com/yHT1qv9jBh7g--dbIvWMB1CBEt6KTv3gcUrT02hKE3TVqBJcxf5G1kJS6GSwB535m4YysDZyIfi5DuyoB3kl9Z2tcfC-oNZSbcUONE813Q7fba_6CDf-sxe8lIina3krv5CAror8qluZF-6J_-IY02bShLsrmjfUAr2Vm_b-sIVdToAx0WQUs5jq1T2Ctqzi7G_C2347hHiuLsjiX6RVV__YSUHjmwTWHy_jgiPBB_gSsMvTZCHu1w1J3lbqQkHp9p-Z-PveF5J4pjXxEjJkxzZmcwuybQLM174Fp5SKjNhAbi7UEu3ieg4K8iaMGmeEpFpTUBD9lVTCr0AA0vSwiLMJF9tAiX9xFVzpuccg6UtswuWpiMsR5S-HLlvl0s96dsUrT4rcNlREmvd-fZCNivA0ulAxTB44nGdVFn1PdgkMlMMTzzQq62iJUls28th83B8gKrjBjwpRCPmJCYhj8wiqF1s5lg5Q8advDJ3MLMh2C7_sf6QR_-_Dn2pqcbV88Y1fUGwqDocPPV6uKEwqS_9GeXw5OtkArvjDtN1nt8h5_-utJhnv_ja4u9xAzKEeBRmnZx1sJ71WXivHQHgTbyk1rAGqoiVO3Kg9CIiZsTqIV3QVe-K4FqmSHkvN2m_D=w980-h654-no


เซนต์โยเซฟคอนเวนต์


Post a Comment

0 Comments

ดูผลงานเพิ่มเติม กด Load more ---^

2ZiNe Pictures (ทูซีเน)
หรือย่อว่า 2ZN บริการช่างถ่ายภาพ / ถ่ายวิดีโอ / โปรดัคชั่น / จัดหานักแสดง

Profiles

รับถ่ายภาพโปรไฟล์ (Profiles) ไว้ส่งแคสงานต่างๆ
ทั้งในและนอกสถานที่ ถ่ายภาพโปรไฟล์ฉากขาว
สำหรับน้องๆ หน้าใหม่ ที่ยังไม่มีรูปสวยๆไว้แคสงาน
สามารถใช้ส่งงานต่างๆ นางแบบ การแสดง ส่งโมเดลลิ่ง 


สถานที่ถ่ายภาพ สุขุมวิท 77 อ่อนนุช 37/1


pickadaily bangkok สุขุมวิท 77 อ่อนนุช 37/1 ใกล้ bts อ่อนนุช เรามีบริการทั้งฉาก outdoor นอกสถานที่ ฉากสระว่ายน้ำ ฉากหลังพื้นสีขาว ทุกฉาก ฟรี ไม่มีค่าสถานที่เพิ่มเติม ให้เลือกใช้งานตามความต้องการ หรือ ยกฉากและชุดไฟไปบริการถึงออฟฟิต บริษัท สถานที่ของลูกค้าก็ได้

 


MV&VIDEO

รับถ่ายทำตัดต่อ MV (music video) โฆษณา หนังสั้น ฯลฯ
สำหรับศิลปินที่งบการสร้างอาจจะยังไม่มากหรือลงทุนเอง
เป็นสื่อออนแอร์ออนไลน์ต่างๆ วิดีโอเนื่องในโอกาสพิเศษ
ถ่ายวิดีโอโปรโมทสินค้าและองค์กรต่างๆทางโซเชี่ยลมีเดีย